REGENERACIÓ ÒSSIA

¿Què és la regeneració òssia?

Cada vegada amb més freqüència i de forma rutinària per col·locar un implant en zones estètiques es conserva l’alçada i amplada de l’os mitjançant tècniques de preservació alveolar.

Consisteix a col·locar un empelt ossi, empelt de geniva, i generalment una membrana, per minimitzar la pèrdua i remodelació òssia que té lloc cada vegada que es perd una peça dental. D’aquesta manera s’aconsegueix el resultat estètic i funcional més semblant al que ens dóna la natura.

Preservació alveolar

Per reposar peces dentals absents amb implants s’ha de valorar si hi ha os suficient en gruix i alçada per aconseguir una pròtesi final òptima funcionalment i estèticament.

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Manca d’alçada òssia

Si la falta d’altura en el maxil·lar superior es deu a la presència d’un si maxil·lar baix, es pot realitzar una elevació de si i es col·loca un empelt d’os per situar els implants d’una longitud adequada. També es pot optar per col·locar un empelt d’os del propi pacient sobre el maxil·lar, i després d’uns mesos de cicatrització, col·locar els implants.

TRACTAMENTS_C.O.RegeneracionOsea_G_720X540pxls 100dpi

Manca d’amplada òssia

A la mandíbula, si el problema és la falta d’amplada, l’opció més habitual passa per la utilització d’empelts d’os sobre els quals se situa una membrana protectora.

Abans

Després

Regeneració òssia sobre implants

Abans

Després

Abans

Després

Regeneració òssia postexplantació

Abans

Després

Abans

Després

Compromesos amb la teva salut bucal

Demanar visita...973 22 08 29Trucan's o envía'ns un missatge

  Nom i cognoms

  Motiu de la seva visita

  Telèfon de contacte

  El vostre correu electrònic

  Comentaris

  Com heu conegut Esmatges Periodòncia?
  RecomanacionsPublicitatAltres

  Com preferiu que li contestem?
  EmailTelefònicament

  Solicitar visita...973 22 08 29Llámanos o envíanos un mensaje

   Nombre y apellidos

   Motivo de su visita

   Teléfono de contacto

   Correo electrónico

   Comentarios

   ¿Como conoció Esmatges Periodoncia?
   RecomendacionesPublicidadOtros

   ¿Como prefiere que le contestemos?
   Correo ElectrónicoTelefónicamente