TRACTAMENTS AMB LÀSER

Els efectes del làser de díode sobre els teixits bucals tous abasten des de l’ablació fototèrmica d’estructures tissulars, la bioestimulació cel·lular o l’esterilització de l’àrea irradiada. També pot usar-se per a la vaporització d’estructures bacterianes presents en una zona que crea una àrea de proteïnes hialinitzades, i hi proporciona un efecte de barrera que hi impedeix futures recolonitzacions per gèrmens. Així mateix és efectiu per a la coagulació de petits vasos de la zona per a tractar.

Què és la gingivectomía?

La gingivectomia és un procediment quirúrgic que es realitza amb anestèsia local. El seu objectiu fonamental és eliminar part de la geniva per disminuir-ne la seva profunditat i proporcionar l’accés necessari per aconseguir una bona higiene oral.

S’empra o bé en cas d’engrandiments gingivals causats pel consum de diversos medicaments, per tal d’afavorir l’accés de tècniques restauradores en les operacions odontològiques, o bé després de l’engrandiment gingival secundari al tractament d’ortodòncia.

La utilització del làser de díode per eliminar l’excés de teixit gingival aconsegueix bons resultats amb molèsties postoperatòries mínimes.

Abans

Després

Abans

Després

Què és una resecció de frens?

Els frens bucals són bandes de teixit fibromuscular recobertes de mucosa que poden arribar a impedir el tancament dels incisius, impediment que genera un diastema dentari.

La cirurgia o el tractament amb làser eliminaran el fre per realitzar-hi l’ortodòncia posterior.

També poden aparèixer recessions periodontals afavorides per inserció de frens en papil·les interincisives inferiors que requeriran exèresi de fre i cirurgia mucogingival.

Abans

Després

Abans

Després

Què és una epúlide?

És un engrandiment de teixit que es forma a la geniva o en les parts toves de la boca.

El seu origen és freqüentment irritatiu o traumàtic en casos de pròtesis bucals mal ajustades, extraccions dentàries complicades, infeccions cròniques o en la presència de càlcul dentari.

També es detecta en el primer trimestre de l’embaràs per l’augment d’estrògens.

La seva eliminació amb làser és molt eficaç a causa del seu efecte coagulant. El seu postoperatori sol ser més confortable i menys dolorós comparat amb la cirurgia convencional.

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Compromesos amb la teva salut bucal